Rubriky
Ze světa

Abcházie otáčí, mining povolen

Na seznam zemí měnících svůj postoj k těžbě Bitcoinu se nově připojuje malá republika ležící uprostřed Gruzie. Ačkoli z hlediska státoprávního je situace okolo Abcházie krapet složitější, než by se dalo v krátkém článku obsáhnout, poslouží nám jako hezká ukázka fenoménu poslední doby. 

Není tomu tak dávno, kdy jsem se v několika článcích věnoval miningu a tomu, jak se jednotlivé státy začínají otevírat příležitostem. Příkladem z poslední doby je Kazachstán. V roce 2018 se tamní centrální banka snažila prosadit legislativu, která by postavila kryptoměny mimo zákon. O dva roky později oznámil kazašský ministr pro digitální rozvoj investici ve výši rovnající se 16 miliardám korun. Záměrem bylo nalákání investorů, kteří budou ochotni na kazašském území těžit Bitcoin. 

Obrázek s nápisem legislativa. Právě ta stojí často těžařům v cestě.

Otočka, jakou předvedl Kazachstán, však přestává být výjimečnou. Stále více zemí si totiž začíná uvědomovat, že cesta k prosperující ekonomice nevede přes zákazy. To platí dvojnásob v případě nových technologií. Správnou taktikou se zdá být ta, kdy země vytvoří jasný legislativní rámec pro podnikatele a zbytek už nechá na nich. K tomuto zjištění teď dospěla i Abcházie, která s pár odchylkami téměř kopíruje cestu Kazachstánu.

Na sklonku roku 2018 tamní vláda zakázala těžení kryptoměn a jako důvod uvedla nedostatečné napětí v rozvodné síti. Přes veškeré zákazy se však díky levné elektřině začalo těžařské odvětví v zemi rozrůstat do takové míry, až letos v září tamní elektrická síť téměř zkolabovala. V reakci na to, se Abchazijská vláda rozhodla od zákazu upustit a namísto něj vytvořit rámec regulací pro těžaře. Ti teď budou moci legálně na území Abcházie těžit a přispívat tak do státního rozpočtu, což je něco, co dosud při nejlepší vůli ani nemohli. 

Těžař s plným kolečkem. Země, které zůstanou novým příležitostem otevřené, mohou jenom těžit. Bitcoin mineři s sebou můžou přinést zcela nový zdroj příjmů.

Příklad Abcházie je tak jedním z řady dalších. Zejména rozvojové země si začínají uvědomovat nevyhnutelnost inovací a příležitost, kterou s sebou Bitcoin a s ním přicházející těžařské odvětví nese. Proaktivní přístup a legislativa otevřená novým technologiím můžou přinést nový zdroj zisků pro státní pokladnu. Jasně stanovená legislativa zároveň zaručuje atraktivitu pro zahraniční investory, kteří můžou v zemi otevřené Bitcoinovým inovacím spatřit příležitost.

Zdroj: https://news.bitcoin.com/abkhazia-lifts-two-year-ban-on-bitcoin-mining-moves-to-regulate-the-sector/
https://cointelegraph.com/news/illegal-crypto-mining-is-booming-in-the-republic-of-abkhazia
https://www.coe.int