Rubriky
Novinky

Bitcoin implementuje historický návrh Halla Finneyho

Hall Finney je Bitcoinové veřejnosti už důvěrně znám jako příjemce první Bitcoinové transakce a zároveň historicky první osoba, která o Bitcoinu tweetovala.

Krom těchto milníků, které se s ním už legendárně pojí, byl však Finney i zasloužilý kryptoanarchista a častý přispěvatel do vývoje samotného protokolu. 

V roce 2011 se na foru Bitcointalk.org podělil o poznatky z testování nové metody s názvem GLV Endomorphism, u které pozoroval zajímavé výsledky. Ta optimalizuje proces ověřování digitálních podpisů jednotlivých transakcí a to poměrně zásadním způsobem.

Bitcoin k těmto podpisům využívá kryptografický algoritmus Eliptických křivek a právě k němu se metoda původně navrhovaná Finneym váže. Pro provozovatele síťových uzlů by její implementace znamenala krom rychlejší verifikace podpisů také snížení CPU zátěže. Finney uváděl pozorované zrychlení až o 25%.

Gif zobrazující přenos signálu. Ruch na Blockchainu.

Vývojáři Bitcoin Core následně slibný koncept implementovali, ale vzhledem k patentu, který se s touto technologií až do nedávna pojil, nemohli funkcionalitu zpřístupnit. Patent byl zapsán 23.12.1999 a vypršel 25.9.2020, tedy před pár dny po více jak dvaceti letech.

Andrew Poelstra ze společnosti Blockstream, kterého na dané téma vyzpovídal magazín BTC Times, uvedl, že implementace GLV Endomorphismu byla vůbec jednou z hlavních motivací pro vývoj softwarové knihovny libsecp256k1, kterou Bitcoin Core, tak jak ho známe dnes, používá. Dodal, že funkce však nemohla být z patentových důvodů dříve zpřístupněna. To se teď změní.

Obrázek hodin symbolizujících časovou úsporu. Hall Finney navrhl koncept, který teď uleví provozovatelům full nodes.

Zatímco do ostrého provozu se tedy toto vylepšení dostat nemohlo, developeři ho už během vývoje knihovny libsecp256k1 stihli za zavřenými dveřmi pečlivě otestovat a jsou si jisti, že funkcionalita bude v nadcházejícím vydání Bitcoin Core zpřístupněna.

Vypršení patentu je tedy dobrou zprávou pro provozovatele full nodes, kteří transakce ověřují a na které bude mít nově zpřístupněná funkcionalita přímý dopad. Zrychlení ověřování podpisů a s tím spojená menší zátěž na CPU bude mít vliv na úsporu nákladů spojených s provozem plnohodnotných uzlů.

Adam Back, CEO Blockstreamu, na dané téma uvedl: “Prvním, kdo navrhl toto zlepšení v Bitcoinu implementovat, byl Hall Finney. Přestože už s námi není, jeho příspěvky jsou i v dnešní době stále relevantní”

Zdroj: https://www.btctimes.com/news/hal-finneys-proposal-for-optimizing-bitcoin-to-be-enabled-in-bitcoin-core
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/Aplikace17/Prace/btc_oupicky_oprava.pdf
https://www.giphy.com