Rubriky
Novinky

Osiřelé bloky na blockchainu

Jev, kterému se říká osiřelý blok, se na Bitcoinovém blockchainu vyskytuje poměrně vzácně. V letošním roce se objevil nejdřív jeden v červenci a potom dva v říjnu několik dní od sebe. Ještě vzácnější pak je, aby se objevily dva ve stejný den, což se stalo právě dnes.

Na tento fakt upozornil twitterový účet od BitMEX Research, kteří se zaměřují na výzkum a reporty z (nejen) Bitcoinového blockchainu. Bloky, které osiřely, se vyskytly na výšce 650 473 a 650 491.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem se připojují bloky do Bitcoinového řetězce, nazýváme osiřelým blokem ten, který v jednu chvíli tvořil část blockchainu, ale byl nahrazen. To se může stát ve chvíli, kdy těžaři, zpravidla v různých částech světa, najdou dva bloky ve stejnou dobu a každý z nich začne informaci o svém nálezu rozesílat přes jednotlivé uzly do zbytku sítě. Tyto uzly jsou rozmístěny po celém světě a proto k nim ze všeho nejdřív doputuje informace od těžaře, který je jim geograficky nejblíž.

Say what?

Dejme tomu, že blok ve stejnou chvíli nalezne těžař v Indii a těžař v Kanadě. 

Těžař v Kanadě a těžař v Indii nalezli nový blok. Okolo sebe mají uzly, které jsou jim geograficky nejblíž.
Zdroj: https://medium.com/@cryptobolts/

Vzhledem k jejich poloze dostanou uzly blíže indickému těžaři zprávy o nalezení nového bloku právě z Indie. Stejně tak nody v okolí kanadského těžaře dostanou informace o novém bloku nejdříve od jejich kanadského souseda. V tuto chvíli existují dvě verze tzv. “pravdy”. V různých částech světa existují informace o dvou různých blocích, z nichž oba splňují nároky na to, aby se staly součástí řetězce. 

Protože podle pravidel blockchainu jsou oba platné, ale zachován může být jen jeden, začíná boj o to, který z nich může zůstat a který bude z řetězce odpojen. Mineři po celém světě už mezitím pracují na vytěžení nového bloku, ten totiž rozhodne o tom, který z předcházejících bloků bude z blockchainu odpojen a který se bude akceptovat jako pravda a zůstane už navždy součástí řetězce. 

O vítězi tedy rozhodne to, zda bude nový blok vytěžen těžařem, který měl v danou chvíli na svém uzlu informaci o bloku z Indie nebo o bloku z Kanady. 

Těžař v Číně nalezl další blok. Protože je nejblíže těžaři z Indie, měl v danou chvíli na svém uzlu informaci o předešlém bloku z Indie, nikoli z Kanady.
Zdroj: https://medium.com/@cryptobolts/

Dejme tomu, že tím, kdo nalezne nový blok, je těžař z Číny. Ten měl na svém nodu, díky své geografické poloze, informaci o předchozím bloku z Indie. Čínský těžař v tento okamžik začne do světa propagovat informaci o bloku, který právě nalezl.

V tu chvíli se stane to, že uzly, které měly celou dobu informaci o bloku z Indie, pouze připojí nový blok těžaře z Činy. Naopak uzly, které byly blíže kanadskému těžaři a tím pádem měli uloženu informaci o bloku z Kanady, nyní budou muset přepsat svou historii a akceptovat indický blok, protože ten teď reprezentuje pravdu. Na jeho základě totiž těžil miner v Číně, který nalezl následující blok. Protože pravidla Bitcoinového protokolu jsou taková, že všechny nody musí akceptovat ten řetězec, který je nejdelší, musí se podřídit pravdě tak, jak ji prezentuje čínský těžař.

Čínský těžař nyní propaguje do světa informaci o svém bloku. Protože jeho řetězec je nejdelší, ostatní uzly zahazují kanadský blok a akceptují pravdu o tom, že stálým blokem se stává ten z Indie. Osiřelý blok bude ten kanadský.
Zdroj: https://medium.com/@cryptobolts/

Tím se zaručuje, že zatímco na dočasnou chvíli může existovat více verzí blockchainu, ve výsledku se sloučí pouze v jeden, který reprezentuje to, čemu se v Bitcoinové terminologii říká pravda.

Panic! At the.. nowhere

Zatímco je tedy podobná kolize poměrně vzácná, nejedná se o nic nebezpečného z hlediska zdraví samotné sítě, jelikož ta definuje jasná pravidla, jak se s takovou situací vypořádat. Existuje zde sice minimální riziko double-spendu, ale to je už natolik nepravděpodobné, že se obecně ani nepovažuje za potenciální slabinu.

Doporučuju na toto téma výborný článek na: https://medium.com/@cryptobolts/what-are-stale-blocks-simply-explained-b445682274c6

Další zdroje: https://decrypt.co/43380/bitcoin-blockchain-sees-two-stale-blocks-in-one-day
https://pixabay.com