Rubriky
Analýzy

Bitcoin + S&P 500 = Komplikovany vztah?

Málokteré (neideologické) téma polarizuju komunitu podobně, jako téma cenové korelace mezi Bitcoinem a indexem S&P 500.

Nedávno publikovaný článek na BlockCrypto se snažil tento vztah kvantifikovat za pomocí údajů získaných ze serveru Coin Metrics.

Za tímto účelem použili statistický index PCC, tedy Pearsonův Korelační Koeficient, který velmi jedoduše nabývá hodnot od +1 do -1 a vyjadřuje tak vztah mezi dvěma veličinami.

“Hodnota korelačního koeficientu −1 značí zcela nepřímou závislost (antikorelaci), tedy čím více se zvětší hodnoty v první skupině znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků, např. vztah mezi uplynulým a zbývajícím časem. Hodnota korelačního koeficientu +1 značí zcela přímou závislost, např. vztah mezi rychlostí bicyklu a frekvencí otáček kola bicyklu. “

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace

Tento ukazatel využívají např. i investoři, kteří hledají aktiva s co nejmenší vzájemnou korelací, aby vyvážili své portfolio a předešli větším výkyvům.

Graf znázorňující korelaci Bitcoinu a S&P 500.
Vzájemná korelace překročila v roce 2020 hranici 0.3 poprvé od roku 2011. Zdroj: CoinMetrics.io

Co tedy ze statistik prezentovaných Blockem vyplývá je to, že jsme se na začátku současného týdne dostali až k hodnotě 0.49, což je vůbec nejvíce od 14. března, kdy trhy zachvátila koronavirová panika. V té době se Bitcoin prudce propadl následován burzami po celém světě. Tenhle koeficient se tehdy usídlil na hodnotě 0.4999, což značí středně silný vzájemný vztah.

Zatímco v tuto chvíli se nacházíme na historicky jedné z nejsilnějších korelací vůči S&P 500, ještě v květnu jsme se nacházeli na CPP okolo 0, což značí nekorelovanost, resp. nemožnost korelaci lineárně vyjádřit.

Zjednodušeně se dá říct, že by se na toto téma dala obhajoba vytvořit pro oba tábory. Na čem záleží je, na jaké časové ose se pohybujeme v jakých dimenzích je srovnáváme. Zatímco Bitcoin i nám známý index amerických firem zamířili během březnové paniky zdánlivě srovnatelně společně dolů, Bitcoin za 11 let své existence projevil procentuální nárůst, který se vší seriózností nemůžeme ani na stejném grafu s S&P 500 porovnávat.

Zdroj: https://www.theblockcrypto.com/linked/77286/correlation-between-bitcoin-and-sp500-nears-all-time-high